Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Aktuális programok / Események

A Nagyenyedi Református Egyházmegye tevékenységének tükre a történésekben, eseményekben van. Számos egyházközségünk kórust működtet.  Az adminisztratív teendők megbeszélése az általában csütörtökön szervezett adminisztratív gyűléseken zajlik.  Az egyházmegyei Lelkészértekezlet  negyedévenént, vagy többször szervez alkalmakat. Reménykedünk, hogy Egyházmegyénk további tevékenysége Krisztus dicsőségét, népünk megmaradását fogja jelenteni.

2020-01-09

A Nagyenyedi református egyházmegye ifjúsági nagy tábora-Homoródfürdő

» Nagyenyed régió » NRE

A homoródfürdői tábort a Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával sikerült megszervezni.

Részletek

2019-10-19

Orgona- és ravatalozóavatás Magyarpéterfalván

» Küküllőmente » Magyarpéterfalva

Orgona- és ravatalozóavatás volt Magyarpéterfalván, 2019. október 19-én a falunap keretében.

Részletek

2019-10-12

Nőszövetségi találkozó Tövisen

» Hegyalja » Tövis

A Tövisi Református Egyházközség volt az idén a házigazdája a 2019. október 12-én megszervezett kulturális jellegű rendezvénynek, amelyen a Nagyenyedi Református Egyházmegye asszonytestvérei is részt vettek a tövisi reformátusokkal együtt.

Részletek

2019-09-15

Hálaadó istentisztelet a 400 éves református templomban

» Nagyenyed régió » Marosdécse

sten kegyelméből megújult a marosdécsei református templom, melyben hálaadó istentiszteletre gyűltek össze, mintegy 120-an, 2019. szeptember 15-én.

Részletek

2019-09-07

Magyarigeni megemlékezés

» Hegyalja » Magyarigen

Emlékezve Bod Péter halálának 250-ik évfordulójára.

Részletek

2019-08-20

Augusztus 20-i nemzeti ünnep Tompaházán

» Nagyenyed régió » Enyedszentkirály

Idén Tompaházán, a református templomban emlékezett Fehér megye magyarsága Szent István királyunkra s a nevéhez fűződő államalapításra és keresztyénségre. Igét hirdetett Nt. Ladányi Sándor nyugalmazott lelkipásztor, majd ünnepi beszédek, köszöntések hangzottak el.

Részletek

2019-05-29

Esperesi vizitácó Felenyeden és Torockószentgyörgyön

» Nagyenyed régió » Felenyed

Május 27-én Felenyedre valamint leányegyházába Torockószentgyörgyre látogatott a Nagyenyedi Református Egyházmegye vizsgálóbizottsága. Képes beszéd következik.

Részletek

2019-05-25

Közgyűlés 2019

» Nagyenyed régió » NRE

Május 25-én tartotta a Nagyenyedi Református Egyházmegye 2019. évi közgyűlését, mely a nagyenyedi evangélikus templomban tartott istentisztelettel kezdődött. A beszámolók az egyházmegyei székhely tanácstermében hangzottak el.


Részletek

2019-05-21

KOEN bemutató

» Nagyenyed régió » NRE

2019. május 21-én a Nagyenyedi Esperesi Hivatalban sor került az idéni Vakációs Bibliahét anyagának a bemutatására. Köszönjük a Kolozsvár és környékéről való kollégák és munkatársaik lelkes csapatának fáradozását.

Részletek

2019-05-16

Református egység napja Debrecen-Hajdúnánás

» Nagyenyed régió » NRE

A Nagyenyedi Református Egyházmegye gyülekezeteiből egy buszra való református egyháztag utazott Debrecenbe az egység napjára.

Részletek

2019-03-15

Március 15 - Magyarlapád

» Nagyenyed régió » Magyarlapád

A Fehér-megyei ünnepség sorozat március 15-én, pénteken vette kezdetét Magyarlapádon.

Részletek

2018-12-24

Karácsony 2018

» Hegyalja » Gyulafehérvár

Kedves karácsonyt ünneplő hívek!

Született néktek ma a Megtartó…. adták hírül, angyalok, pásztorok egykor Betlehemben. Ő volt az Igazság Bajnoka, a Szeretet megtestesítője, a szegények és betegek Támogatója, a bennünket Megváltó, értünk meghaló és feltámadó Krisztus. Mennyi mindent tett miattunk Isten! Mi mit tudunk Érte cselekedni? Talán közelebb kerülni Hozzá, hitben, szeretetben és keresztyén reménységben. Odasietni egymáshoz és együtt lenni a családdal, népünkkel úgy, hogy életünk maga is Ige-hirdetés legyen. A Megtartó születésének örömhíre, érkezzen el mindannyiunk otthonába! Áldott és békés karácsonyt kíván a Gudor Botond esp.

Részletek

2018-08-19

VI. Miriszlói Magyar Kuturális Nap

» Nagyenyed régió » Miriszló

Szeretettel várnak mindenkit Miriszlóra!

Részletek

2018-07-28

13. Felvinc napok

» Marosújvár régió » Felvinc

Immár a 13-ik Felvinc napoknál tartunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt július 28 és 29 -én tartandó rendezvényeinken.

Részletek

2018-06-30

Orgonaavató hálaadó istentisztelet Magyarlapádon

» Nagyenyed régió » Magyarlapád
Cím: Magyarlapád

2018 július 1-én orgonaavató ünnepségre került sor Magyarlapádon.

Részletek

2018-06-29

Magyar Közösség Napja és lelkészbeiktató Abrudbányán

» Hegyalja » Abrudbánya
Cím: Abrudbánya

2018 június 30-a jelentős nap volt az abrudbányai magyarok életében. Immár 9. alkalommal ünnepelték meg a magyar közösség napját, melynek keretében hivatalába iktatták a frissen megválasztott lelkipásztort, Ladányi Péter Sándort.

Részletek

2018-03-29

Áldott Húsvéti ünnepeket kíván a Nagyenyedi Egyházmegye Esperesi Hivatala

» Nagyenyed régió » NRE
Cím: Kedves keresztyén testvéreink! A feltámadás áldott ünnepén Istentől megáldott, békességben is reménységben zajló áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Kedves keresztyén testvéreink!
A feltámadás áldott ünnepén Istentől megáldott, békességben is reménységben zajló áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Részletek

2018-03-22

Nagyenyedi Református Egyházmegye

» Nagyenyed régió » Nagyenyed
Cím: Nagyenyed vártemplom március 22 du. 18

Mága Zoltán 100 templomi koncert Nagyenyeden a Vártemplomban 2018 március 22-én, csütörtökön délután 18. órától

Részletek

2018-01-25

Nagyenyedi Egyházközség: örömhírek az új esztendőben

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

Természetesen képtelenség annál jobb hírt közölni, ami már tavaly köztudottá vált: hamarosan restaurálják magyar református hitünk bölcsőjét, az enyedi Vártemplomot!

Részletek

2017-11-19

Küküllővár ünnepe

» Küküllőmente » Küküllővár

A Fehér megyei Küküllővár gyülekezete, egyházi, közéleti és politikai elöljárók, közösen adtak hálát november 19.-én a település Árpád-kori református templomának teljes felújításáért.

Részletek

2017-11-14

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 6. nap

» Nagyenyed régió » NRERészletek

2017-11-13

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 5. nap

» Nagyenyed régió » NRERészletek

2017-11-12

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 4. nap

» Nagyenyed régió » NRE

Az emberiség örök érzése a szabadságvágy. Fogságban a legégetőbb érzése, szabadságban a legféltettebb kincse. Mindenkinek a saját szabadsága. Érdekes, hogy a szabadság kérdését a legtöbbször összekötjük a biztonság kérdésével. Ki és mi adhat oltalmat az ellenség elől, hogyan lehet megélni a hétköznapokat a biztonság adta szabadság által?

Részletek

2017-11-11

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 3. nap

» Nagyenyed régió » NRE

Alighogy felkelt a nap Tibériás fölött, Akko felé vettük az irányt. Akkoban a múlt testet öltött.

Részletek

2017-11-10

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 2. nap

» Nagyenyed régió » NRE

A napot a boldogmondások hegyén kezdtük, ahol még csak kerestük a boldogságot. Aztán észrevettük, hogy “róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél...”.

Részletek

2017-11-09

Izráeli hitmélyítő kirándulás - 1. nap

» Nagyenyed régió » NRERészletek

2017-10-24

Reformáció 500 - Pedagógus Konferencia - Nagyenyed

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A háromnapos együttlét a Fehér Megyei Pedagógusok Konferenciájával zárult „Reformáció, oktatás, szórvány, nemzeti identitás” címmel, melynek a Bethlen Kollégium díszterme adott helyet.

Részletek

2017-10-24

Reformáció 500 - Nagyenyed III

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A konferencia harmadik és egyben záró napját is reggeli áhítattal kezdtük a Bethlen Kollégium Apafi-termében. Kónya Tibor iskolalelkész a 2Kor. 10,4-5 alapján rámutatott: hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek: a lelki gondozás és a tudás fegyvertára.

Részletek

2017-10-23

Reformáció 500 - Nagyenyed II

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

Reggeli áhítattal folytatódott hétfőn a konferencia. Nt Kónya Tibor iskolalelkész igehirdetésében kiemelte, az Isten szerinti tudomány, a bölcsesség, az ige hirdetése bár “bolondság” a világ számára, mégis cselekedetre késztet és egyetlen út az üdvösséghez.

Részletek

2017-10-22

Reformáció 500 - Nagyenyed I

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A Fehér megyében megszervezett Reformáció 500 emlékév, májusban Alvincen és Gyulafehérváron elkezdett konferenciasorozata október 22.-én Nagyenyeden folytatódott.

Részletek

2017-07-30

Gyülekezeti házat avattak Felvincen

» Marosújvár régió » Felvinc

Tizenkét éves munka gyümölcseként fogadja vendégeit a felvinci református templom szomszédságában álló gyülekezeti ház, amelyet vasárnap, július 30-án avattak.

Részletek

2017-07-29

Presbiteri konferencia Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

2017 július 29.-én, a Reformáció 500. évében presbiteri konferenciára került sor Nagyenyeden, az erdélyi reformáció egyik bölcsőhelyén.

Részletek

2017-07-08

Reformáció 500 - Abrudbánya

» Hegyalja » Abrudbánya

2017. július 8-án, szombaton a Reformáció 500 ünnepségsorozatának egyik rendezvénye zajlott Abrudbányán.

Részletek

2017-06-10

Egyházmegyei nőszövetségi találkozó Felenyeden

» Nagyenyed régió » Felenyed

Egyházmegyei nőszövetségi találkozót tartunk a Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett FELENYEDEN, a református templomban, melyre szeretettel hívjuk az érdeklődőket.

Részletek

2017-05-13

Reformáció 500 - Gyulafehérvár

» Nagyenyed régió » NRE

Szombaton Gyulafehérváron és Vajasdon folytatódott a megemlékezés. Ft. Kató Béla püspök úr köszöntő beszédével és megáldásával emlékjelhagyás történt a vajasdi református templomkertben. Ugyanitt fellépett a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium leánykórusa Fórika Éva tanárnő vezetésével.

Részletek

2017-05-12

Reformáció 500 - Alvinc

» Nagyenyed régió » NRE

A reformáció félévezredes ünnepségsorozatának egyik figyelemreméltó rendezvénye zajlott Alvincen és Gyulafehérváron 2017. május 12-13.-án. “Az erdélyi reformáció, a misszió és felekezetközi kapcsolatok tükrében.” című konferenciának az alvinci református templom szomszédságában levő Martinuzzi szálló konferenciaterme adott helyet.

Részletek

2017-04-15

Húsvét 2017

» Nagyenyed régió » NRE
Cím: Nagyenyedi Református Egyházmegye

Áldott Feltámadási ünnepet!

Részletek

2016-11-20

250 éves a Magyarbényei református templom

» Küküllőmente » Magyarbénye

A Nagyenyedi Református Egyházmegyéhez tartozó Magyarbényei Református Egyházközség hálaadó istentiszteletre gyűlt össze 2016. november 20-án.

Részletek

2016-10-30

Bethlen Miklós emlékezete

» Küküllőmente » Bethlenszentmiklós

Bethlen Miklós erdélyi protestáns államférfi, kancellár és emlékíró halálának 300-ik évfordulójára emlékeztek október 29-én Bethlenszentmiklóson.

Részletek

2016-10-26

Generális vizitáció Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett nagyenyedi gyülekezetet látogatta meg október 26-án az Erdélyi Református Egyházkerület Generális vizitációja.

Részletek

2016-08-27

Körzeti presbiter találkozó Székelykocsárdon

» Marosújvár régió » Székelykocsárd

A marosújvári körzethez tartozó gyülekezetek presbiterei 2016 augusztus 27.-én szombaton, Székelykocsárdon találkoztak.

Részletek

2016-08-07

Dr. Varga Zsigmond emlékezete, elszármazottak találkozója

» Nagyenyed régió » Marosdécse

A Marosdécsei Református Egyházközség 2016. augusztus 6-7-én, a településről elszármazottak találkozója keretében emlékezett meg a falu nagy szülöttjéről Dr. Varga Zsigmondról, aki a Debreceni Hittudományi Egyetem tanára, rektora és a vallástörténeti tanszék alapítója volt.

Részletek

2016-07-18

Vakációs Bibliahét Magyarbecében

» Nagyenyed régió » Magyarbece

2016. július 18-22 között tartottuk Magyarbecében a Vakációs Bibliahetet.

Részletek

2016-06-04

Egyházmegyei presbiteri találkozó Abrudbányán

» Hegyalja » Abrudbánya

Abrudbányán, június 11-én, szombaton egyházmegyei presbiteri találkozót szerveznek.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!


Részletek

2016-05-28

Egyházmegyei nőszövetségi találkozó Magyarbecében

» Nagyenyed régió » Magyarbece

Szombaton , május 28.-án egyházmegyei nőszövetségi találkozót szerveztek Magyarbecében. Igét hirdetett Koródi Kis Ibolya miriszlói nagytiszteletű asszony, az egybegyűlteket Boros Erzsébet nőszövetségi elnöknő, Borbándi Erika lapádi, és a helyi tiszteletes asszony Türi Aranka köszöntötte, majd Kürti Éva lelkésznő gitárkíséretével közös éneklésre került sor. A találkozón Vitus Bulbuk Emese kolozsvári pszihológus tartott nagyon érdekes előadást a nevetésről. A rendezvény közös ebéddel, tombola sorsolással és nem utolsó sorban Boros Erzsébet népdal énekével zárult.

Részletek

2016-05-21

A Lippából 1616-ban történt áttelepítés 400. évfordulójára rendezett emlékünnep-sorozat Vajasdon

» Hegyalja » Vajasd

„Annak felette az hadnagyokkal együtt az kék gyaloginknak és Lippában levő Egyházi Nemességnek Vajasd nevű puszta helyünköt, Fehérmegyében, örökben adatván, abban megnemesítjük.” - Bethlen Gábor

Részletek

2016-04-29

Előszó a "A reformáció hatása a posztmodern nevelésben" konferenciához

» Nagyenyed régió » Nagyenyed
Cím: Nagyenyed 2016. április 29-30

Előszó a "A reformáció hatása a posztmodern nevelésben" konferenciához

Részletek

2016-04-17

Lelkipásztor beiktatása Tövisen

» Hegyalja » Tövis

2016 április 17.-én 13 órai kezdettel lelkészbeiktató istentiszteletre került sor a tövisi református templomban. A tavaly novemberben megválasztott Téglás Tibor Miklós szolgatársunkat Dr. Gudor Kund Botond esperes úr iktatta be tövisi hivatalába. Lőrincz Konrád főjegyző a gyülekezet Bibliáját, a templomkulcsot és a pecsétet adta át a frissen beiktatott lelkipásztornak, akit igével s áldáskívánással köszöntöttek az egyházmegye lelkipásztorai, a tövisi polgármester úr, valamint a holland vendégek.

Részletek

2016-04-10

Lelkipásztor beiktatása Csombordon

» Nagyenyed régió » Csombord

2016 április 10.-én 13 órai kezdettel lelkészbeiktató istentiszteletre került sor a csombordi református templomban. A tavaly novemberben megválasztott Boros László Imre szolgatársunkat Dr. Gudor Kund Botond esperes úr iktatta be csombordi hivatalába. Lőrincz Konrád főjegyző a gyülekezet Bibliáját, a templomkulcsot és a pecsétet adta át a frissen beiktatott lelkipásztornak, akit igével s áldáskívánással köszöntöttek az egyházmegye lelkipásztorai.

Részletek

2016-03-26

Húsvét 2016

» Hegyalja » Gyulafehérvár

Krisztus feltámadott! Kedves weboldal látogatók!

Húsvét ünnepe új, megváltott élet kezdete, örömüzenet és örökélet reménységének biztos ígérete. Wass Albert kényszerű elvándorlása keserűségének időszerűségét látva: „Nagypéntektől Nagypéntekig /térdelünk a kereszt alatt/ húsvéti csodára lesve./ Egyszer a jobbszélső alatt, /másszor a balszélső alatt, /éppen csak hogy a középső, /az igazi, üres marad. /Nincsen is keresztfánk közbül, /nem térdel ott senki, senki.” családommal együtt azt kívánom, hogy húsvéti látásunk vegye észre a közbülső kereszten szenvedő, értünk sírjából feltámadó, bennünket Vigasztaló és Megváltó, egyéni-családi és nemzeti reménnyel eltöltő Krisztusunkat. Halljuk az ő biztató, örömteljes ígéretét: “Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

Részletek

2016-02-16

Fehér Megyei Magyar Állandó Konferencia alakuló gyűlése

» Nagyenyed régió » NRERészletek

2014-11-07

Reformáció ünnepe Abrudbányán. Emlékezés Alpár Ignácra

» Hegyalja » Abrudbánya
Cím: Abrudbánya főtér

Hármas ünnepet tartottak Abrudbányán a Nagyenyedi Református Egyházmegye, az Abrudbányai Református Egyházközség, a Gyulafehérvári Bod Péter Alapítvány és az Abrudbányai és Verespataki Magyar Kulturális Egyesület által megszervezett rendezvényen részt vett mintegy száz Fehér megyei magyar. Elsősorban megemlékeztek Kálvin János (1509-1564) reformátor halálának 450. évfordulójáról, ugyanakkor megünnepelték az 1848-as szabadságharc erdélyi polgárháborús szakaszában leégetett református templom 125 éve megtörtént újjáépítését, illetve annak Alpár Ignác (1825-1928) neves magyar tervezőmérnök és és Szalay Imre (1840-1930) egyházkerületi főgondnok-mérnök, Nagyszeben arculatának alakítója általi újjáépítését 1889-ben.

Részletek

2014-10-31

Reformáció ünnepe

» Hegyalja » Abrudbánya
Cím: Abrudbánya főtér

A Nagyenyedi Református Egyházmegye a Reformáció ünnepe alkalmából ünnepi sitentiszteletet és előadássorozatot szervez Abrudbányán. Igét hírdet Nt. Varga László nyugalmazott lelkész, if. Szegedi László Tamás kőhalmi lelkész- EREK- generális direktor, előadást tart Kálvinról Drd Ősz Előd- levéltáros EREK, Alpár Ignácról- Dr. Gudor Botond - esperes. Kiállítást szervez: Gábor Ferenc marosdécsei lp., Szegedi László- Kőhalom, Brian Johnston Kanada: Kálvin bélyegeken és képeslapokon, fotókiállítás. Énekel Brian Johnston (Kanada) PPTI- Kolozsvár kórusa és Boros Erzsébet népdalénekesnő. Az együttlétet szeretvendégség zárja. Mindenkit szeretettel várunk

Részletek

2014-07-10

Sepsiszentgyörgy - Református Egység napja, 2014. július 10

» Nagyenyed régió » NRE
Cím: Sepsiszentgyörgy Kálvin tér

Sepsiszentgyörgy - Református Egység napja, 2014. július 10

Részletek

2014-06-06

Egyházmegyei presbiteri konferencia Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » Nagyenyed
Cím: Nagyenyed

Egyházmegyei presbiteri konferencia Nagyenyeden

Részletek

2014-06-05

Regionális presbiteri konferencia Küküllőmente

» Küküllőmente » Küküllővár

Presbiteri konferencia Küküllőmentén: Feiszt György- Szombathely és Gróf László - Oxford előadása

Részletek

2014-05-10

Regionális nőszövetségi konferencia Hegyalja

» Hegyalja » Gyulafehérvár
Cím: Gyulafehérvár, str. Regina Maria 7

Tisztelettel hirdetjük meg a Hegyaljai Regionális Nőszövetségi találkozót, Gyulafehérváron 2014. május 10-én, szombaton, 10 órai kezdettel. A találkozó központi témája a nő szerepe a családban és közösségben lesz. A találkozó helyszíne a gyulafehérvári református templom (str. Regina Maria nr. 7, a Törvényszék utáni utca) és az ezzel szemben levő II. Rákóczi Ferenc Közösségi Ház.
Szeretettel várunk minden gyülekezetből, legalább 5 asszonytestvért a találkozóra.


Részletek

2014-05-05

Regionális presbiteri konferencia Küküllőmente

» Küküllőmente » Küküllővár
Cím: Küküllővár

Tisztelettel hívjuk az Egyházmegye Küküllő menti Presbiteri Szövetségének tagjait 2014. május 5-én, hétfőn délután 17.00 órai kezdettel a küküllővári református templomunkban tartandó regionális presbiteri konferenciára. A presbiteri konferencián igét hirdet Barabási Endre küküllővári lelkipásztor, majd ezt követően előadást tart Gróf László térképtörténész-néprajzkutató (Oxford), Feiszt György levéltáros- igazgatóhelyettes (Szombathely) műemlékeink és a magyar nyugati diaszpóra rendkívül fontos és aktuális témáiról a következő címmel:
 Feiszt György: Erdély műemlékei
 Gróf László: 56-osként magyarként AngliábanRészletek

2014-03-06

Könyvbemutató Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » NRE
Cím: Nagyenyed-Malom u.

Az egykori Gyulafehérvári Református Egyházmegye eltűnt egyházi közösségeinek története (Tortoma-Kriterion, Kolozsvár-Barót, 2012)

Részletek

2013-12-29

Az egyházfenntartó minimuma és központi járulék

» Nagyenyed régió » NRE

Az egyházfenntartó minimuma és a központi járulék

Részletek