Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


A Lippából 1616-ban történt áttelepítés 400. évfordulójára rendezett emlékünnep-sorozat Vajasdon

2016-05-21

A Lippából 1616-ban történt áttelepítés 400. évfordulójára rendezett emlékünnep-sorozat

» Hegyalja » Vajasd„Annak felette az hadnagyokkal együtt az kék gyaloginknak és Lippában levő Egyházi Nemességnek Vajasd nevű puszta helyünköt, Fehérmegyében, örökben adatván, abban megnemesítjük.” - Bethlen Gábor

A vajasdi gyülekezet kopjafát avatott a Lippából való áttelepítés 400. évfordulóján. Bethlen Gábor 1616-ban lippai hajdúkat telepített Vajasdra. Az istentisztelettel kezdődő ünnepségen Nt. Szegedi László az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdette az igét, liturgusi szolgálatot végzett a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese Dr. Gudor Kund Botond. Bartha Aladár vajasdi lelkész köszöntötte az egybegyülteket, különös figyelmet szentelve a hajdúnánási küldöttségnek, kiknek vezetője maga a hajdúsági kis fürdőváros polgármestere Szólláth Tibor volt. A kopjafa leleplezése és megáldása után a délutáni programnak a kultúrotthon, majd a faluszéli focipálya adott helyet. Dr. Gudor Kund Botond áttelepítésről szóló előadása, Szólláth Tibor hajdúnánási polgármester köszöntő beszéde, Buczkó József néprajzkutató előadása, a nánásiak tradícionális öltözékben való megjelenése, a helyi gyermekek műsora, Vetési László Egyházkerületi Szórványügyi előadó Erdély hegyalját bemutató fényképsorozata, majd végül a kinti színpadi néptánc fellépések és persze a nélkülözhetetlen ízletes bográcsgulyás mind hozzájárultak a rendezvénynek mind formai mind tartalmi lebonyolításához.

Szombat
9.30  Fogadás - Polgármesterek találkozója
11.00  Ünnepi istentisztelet – igét hirdet Nt. Szegedi László Tamás lp., generális direktor
12.00  Kopjafa avatás
Köszöntő - Nt. Dr. Gudor Kund Botond esperes lp.
Áldás – Nt. Szegedi László Tamás lp., generális direktor, Barta Aladár lp.
12.30 Szeretetvendégség
13.00  Ebéd
15.00 Előadások - kultúrotthonban
Köszöntés – Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere
Dr. Gudor Kund Botond – Helytörténet, áttelepítés
Hajdúnánásiak előadása hajdúkról
Vetési László – Hegyaljai emlékképek
17.00  Szabadtéri programok - focipályán
Hajdú népszokások, népviselet bemutatása
Néptánc, ének előadás
Gulyásfőzés – közös vacsora

Vasárnap
11.00 Ünnepi úrvacsorás záró istentisztelet
13.00 Ebéd

Fotó: Gábor Ferenc lp.