Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Magyar Közösség Napja és lelkészbeiktató Abrudbányán

2018-06-29

Magyar Közösség Napja és lelkészbeiktató Abrudbányán

» Hegyalja » Abrudbánya
Cím: Abrudbánya

2018 június 30-a jelentős nap volt az abrudbányai magyarok életében. Immár 9. alkalommal ünnepelték meg a magyar közösség napját, melynek keretében hivatalába iktatták a frissen megválasztott lelkipásztort, Ladányi Péter Sándort.
Dr. Gudor Kund Botond esperes az 1 Timóteus 4, 12-16 alapján elhangzott igehirdetésében azt hangsúlyozta, hogy a gyülekezet élére elhívott lelkipásztornak példámutatónak kell lennie a szolgálatában, de a társadalomban is példaértékű kell, hogy legyen beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Ennek érdekében kell Isten segítségével gyarapítania tudását és a lelki ajándékokat. Gábor Ferenc lelkészi aljegyző és volt abrudbányai lelkész adta át a gyülekezet szimbolumait: a Bibliát, a templom kulcsát és a pecsétet. Rövid beszédében kiemelte, hogy e tárgyaknak átvitt értelemben van igazi jelentésük, mikor ugyanis megértjük és megértetjük, hogy amint a kulccsal a templomot nyitjuk, úgy Krisztus által, aki maga a kulcs, személyes odamenetelünk van Istenhez, a mi Atyánkhoz. A pecsét az iratok hitelesítésére szolgál, de hitvallásunk szerint Isten is elpecsételt minket kegyelme által. A Szentírás pedig az önmagát kijelentő Isten írott igéje, a lelkipásztori szolgálat alapja. Köszöntő beszédet mondott Ladányi Péter Sándor, melyben régi és új gyülekezetét üdvözölte. Az egyházmegye megjelent lelkipásztorai, valamint a helyi ortodox lelkész egy-egy igei beszéddel szolgáltak, majd köszöntő beszédet mondott Csige Sándor konzul és Simina Nicolae, Abrudbánya polgármestere. Az ünnepség a parókia udvarán folytatódott finom abrudbányai gulyással, melynek ízletes elkészítését id. Ladányi Sándor nyugdíjas lelkész testvérünknek köszönünk meg. Magyar néptánc nélkül nem lett volna teljes az együttlét: fellépett a csernakeresztúri fiatalokból álló táncegyüttes. Remek, emlékezetes nap volt, melyen nemcsak a magyar közösség ünnepelt, hanem szép számban képviseltette magát a többségi románság is, örömmel és vidám társalgás közepette fogyasztva mindazt, ami magyar: gulyás, néptánc, zene…stb.