Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Nagyenyed III

2017-10-24

A REFORMÁCIÓ ERDÉLYI BÖLCSŐHELYEI

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A nap első fő témája: „Oktatás és iskolai könyvkultúra a reformáció és felvilágosodás korában”.
Elnököl: Dr. Monok István, Budapest
- Az első előadást Rácz Emese (Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár) tartotta „Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén
Teleki József (1675–1732) könyvadományának iskolai kiadványai” címmel.
- Dr. Gudor Kund Botond (Gyulafehérvár, Nagyenyedi Református Egyházmegye) Bod Péterről és a 18. század első felében gyakorolt nagyenyedi oktatásról tartott érdekes előadást.
- Dr. Kolumbán Vilmos József (Protestáns Teológia, Kolozsvár) a kolozsvári és marosvásárhelyi kollégiumok felvilágosodás kori időszakát ismertette.
- Dr. Sípos Gábor (BBTE, Kolozsvár) előadásának címe: „Angol könyvek a Kolozsvári Református Kollégium könyvtárában a 17. század közepén”
- Dr. Jan Andrea Bernhard (Reformációkutató Intézet, Svájc, Zürich) „Ábécédária és az iskolai fabulák - a humanizmustól a reformációig. Az ábécé jelentése a református gondolkodásmód terjesztésében a 16. századi Európában” címmel tartott előadást.
Kérdések és hozzászólások elhangzása után szünet következett, majd Dr. Jan Andrea Bernhard ( Zürich) vezetésével „A peregrináció hagyománya a protestáns oktatásban” témájában két előadás kapott helyet.
- Dr. Verók Attila (Eszterházy Károly Egyetem, Eger) az európai egyetemeken megfordult barcasági szász peregrinusokról beszélt.
- Dr. Kovács Kálmán Árpád (VERITAS Történet-kutató Intézet Dualizmus-kori Kutatócsoport, Veszprém) A belmisszió hitéleti és oktatásügyi kihívásai Erdélyben (1896-1907) címmel tartott előadást.

Ebédszünet után Dr. Sipos Gábor (BBTE, Kolozsvár) elnöklete alatt a 19-21. századi protestáns oktatás hatástörténetét ismerhettük meg.
- Dr. Ősz Sándor Előd (Erdélyi Református Egyházkerület, Levéltár, Kolozsvár) Piskolti Fabricius Mátyás lelkész naplóját ismertette.
- Dr. Tódor Imre (Sapientia EMTE Tanárképző Intézet, Csíkszereda) A Hargita megyei felekezeti iskolák tanulóinak középiskola-választási motívumairól beszélt.

Az előadásokhoz kapcsolódó kérdések, beszélgetések és egy rövid szünet után negyedik főtémánk következett „Könyv, prédikáció, tanítás” címmel, melyen Dr. Ősz Sándor Előd elnökölt.
- Drs. Bartha Aladár (BBTE, Kolozsvár, vajasdi ref. lelkész) Bod Péter halotti beszédeiről, mint oktatási eszközről beszélt.
- Drs. Gordán Edina (Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed) Teleki Miklós (1705-1746) és Teleki László (1710-1778) ismeretlen könyvjegyzékeit mutatta be.