Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Gyulafehérvár

2017-05-13

Reformáció 500 - Gyulafehérvár

» Nagyenyed régió » NRE

A gyulafehérvári református templomban tartott istentiszteleten, melyre közel 400 ember gyült össze, Ft. Kató Béla püspök hirdetett igét. Kiemelte, református hitünk akkor teljes, ha gyakorlati következményei vannak. Nt. Dr. Gudor Kund Botond esperes megnyitója után köszöntő beszédet mondott Plesa Gabriel, Gyulafehérvár alpolgármestere, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium részéről Szőcs Ildikó igazgató asszony, a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa részéről Csulák Péter konzul úr. A gyulafehérvári közönség szintén meghallgathatta az enyedi kollégium leánykórusát, valamint a Collegium Gabrielense előadását. A közben megeredő esőzés a templomkertben a reformáció 500. évfordulójának emlékére állított kopjafa avatási ünnepségét igencsak megzavarta, de mindezek ellenére annak megáldására és megkoszorúzására is sor került.

Az ünnepség a várban folytatódott, ahol két kiállítás várt az érdeklődőkre. Az egyik a Dr. Verók Attila által bemutatott “A hallei pietizmus és a reformáció Martin Luther követője - August Hermann Francke-“ címmel a Gyulafehérvári Megyei Múzeumban. A másik, a szabadtéren kiállított református templomképek kiállítása a nagyenyedi “Inter Art” és a “Dr. Szász Pál Egyesület” jóvoltából. A templomfotók id.Lőrincz Zoltán ny. lelkész, Lőrincz Konrád felenyedi lelkész, Kis Gábor kerületi sajtóreferens, Magyari Hunor, Füle Tamás, Sebestyén József és Cosmin Gorjanu gyűjteményeiből valók.
A Római Katolikus Székesegyházban ünnepi beszédet mondott Nt. Horváth István főesperes Ft. Jakubinyi György érsek úr üzenetét tolmácsolva, Ft. Kató Béla református püspök, Nt. Dr. Gudor Kund Botond esperes és Csulák Péter konzul. Végül a fejedelmi sírok koszorúzására került sor. Ebéd után a Művelődési Házban művészi előadások következtek. Fellépett a az Evilági Együttes Sepsiszentgyörgyről, Boros Erzsébet, Csokonai díjas népdalénekesnő, a vajasdi Margaréta, a csombordi Pipacs Együttes, a miriszlói Miriszló Gyöngye, a sepsiszentgyörgyi néptáncegyüttes és a magyarlapádi Pirospántlikás Együttes. Szép, tartalmas, szemet gyönyörködtető, lélekemelő megemlékezés volt.
Köszönjük a mai nap támogatását: az Emberi Erőforrások Minisztériumának-Budapest, a Gyulafehérvári Református Egyházközségnek, a Gyulafehérvári Polgármesteri Hivatalnak, a Nagyenyedi Református Egyházmegyének, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak, a Nagyenyedi Egyházmegye Nőszövetségének, Lelkészértekezleti Szövetségének és Presbiteri Szövetségének, a Gyulafehérvári Múzeumnak és fenntartójának a Megyei Tanácsnak. Köszönjük Kovászna Megye Tanácsa szórványprogramjának keretén belül kapott támogatást, valamint a Dr. Szász Pál Egyesület és RMDSZ önzetlen segítségét. Öröm volt látni és hallgatni az Evilági Együttest Sepsiszentgyörgyről, Boros Erzsébet népdalénekesnőt, a vajasdi Margarétát, a csombordi Pipacs Együttest, a miriszlói Miriszló Gyöngyét, a sepsiszentgyörgyi táncosokat és a lapádi Pirospántlikás Együttest. Nem utolsó sorban köszönjük a miriszlói, gyulafehérvári, bagói szakácsoknak a finom ebédet. Örvendünk, hogy együtt emlékezhettünk a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákságával és teológusaival. Hálásak vagyunk, hogy megemlékező közösségünket a Római Katolikus Érsekség székesegyházában fogadta. Népünk összetartozását hívatott ez megjeleníteni.

Gábor Ferenc lkp.