Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Nőszövetség

Mikor valakit megkérdeztek, hogy mit tud a nőszövetségről, azt válaszolta, hogy az a közösség ahova az idős nők járnak. Nem, ez nem egy ilyen közösség. A nőszövetség egy minden nő számára nyított közösség kortól függetlenül, mindenkinek helye van benne, mindenki megtalálja a maga helyét, munkáját, szolgálatát benne.
Éppen ezért több célkitűzés is van, hogy minden generációt közrefogjon.
  • Az első számú célkitűzés,hogy az asszonyok életébe  bekerüljön Istennek az Igéje. A nőszövetségi bibliaórák erre alkalmas időpontok.
  • A második célkitűzés a diakónia-szeretetszolgálat. Ezt is az asszonyok végzik.
  • A harmadik a szeretetvendégség. Vannak gyülekezetek, ahol sűrűbben szerveznek ilyen jellegű összejöveteleket, ezen is az asszonyok tevékenykednek, tartják a frontot.
  • A negyedik az értékmegőrzés, hagyományápolás. Ezzel is nagyrészben az asszonyok foglalkoznak. Ők szőnek, varrnak, kézimunkálnak. Az ilyen jellegű tevékenységeknek nagyon fontos szerepe van egy közösség építésében.
A nagyenyedi Református Egyházmegye az idén júniusban szervezte egyházmegyei nőszövetségi találkozóját. Ezen a találkozón új elnököt, alelnököt, titkárt és pénztárost választottak. A jelőlések és választás szerint Boros Erzsébet búzásbocsárdi tiszteletes asszony lett az elnök, Kürti Éva marosnagylaki lelkipásztor lett az alelnök, a titkár Benkő Réka felvinci nőszövetségi tag, a pénztáros Balogh Gizella felvinci nőszövetségi tag.
Az új vezetőség célkitűzései, hogy a jövőben az egyházmegyét több régióra osztják, minden régiónak lesz egy alelnőke.A kis régiók célja, hogy évenként egy-két összejövetelt szervezzenek az asszonyok számára. Ezen találkozók élményeit majd az egyházmegyei találkozón bemutatják, megosztják mindenkivel. Az ilyen kis régiókban meg lehet szervezni könnyebben a nők imanapját.
Egy nagyon jól működő tevékenység, hogy az egyházmegye nőszövetségi zászlója vándorol gyülekezetről – gyülekezetre. Ezt is  nőszövetség viszi. Ez is egy jó alkalom két gyülekezet nőszövetségének a találkozására.
Az egyházmegyénk október elején részt vett a régiós nőszövetségi találkozón Medgyesen, ahol három egyházmegye nőszövetsége vett részt. Az egyházmegye területéről nyolc gyülekezet képviseltette magát. Nagyon tartalmas együttlétben volt részük, hitben, lélekben feltöltekezve ment mindenki haza a találkozóról.
 
Boros Erzsébet egyházmegyei nőszövetségi elnöknő - Búzásbocsárd