Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Regionális presbiteri konferencia Küküllőmente

2014-05-05

Regionális presbiteri konferencia Küküllőmente

» Küküllőmente » Küküllővár
Cím: Küküllővár

47/2014
 
TÁRGY:  A Küküllőmenti Presbiteri Szövetség évi regionális
konferenciájának összehívása

Nagytiszteletű Lelkipásztori Hivatalok!
Tisztelt Presbitériumok!      
Búzásbocsárd, Alsókarácsonyfalva, Balázsfalva, Tür, Magyarpéterfalva, Hosszúaszó, Magyarbénye, Bethlenszentmiklós, Boldogfalva, Szásznagyvesszős, Küküllővár,
 
Tisztelettel hívjuk az Egyházmegye Küküllőmenti Presbiteri Szövetségének tagjait 2014. május 5-én, hétfőn délután 17.00 órai kezdettel a küküllővári református templomunkban tartandó regionális presbiteri konferenciára.
A presbiteri konferencián igét hírdet Barabási Endre küküllővári lelkipásztor, majd ezt követően előadást tart Gróf László térképtörténész-néprajzkutató (Oxford), Feiszt György levéltáros- igazgatóhelyettes (Szombathely) műemlékeink és a magyar nyugati diaszpóra rendkívül fontos és aktuális témáiról a következő címmel:
  1. Feiszt György: Erdély műemlékei
  2. Gróf László: 56-osként magyarként Angliában
 
Kérjük a presbiter testvéreket, hogy gyülekezetetenként képviseleti alapon, legalább öten vegyenek részt találkozónkon. Résztvételi szándékukat kérnénk legkésőbb 2014. május 3-ig jelezni a küküllővári Lelkipásztori Hivatalban a 0762689666 és 074794749, 0258886095 telefonszámokon.
Az együttlétet szeretetvendégség zárja.
 
Krisztus feltámadásában örvendező áldott húsvéti ünnepeket kíván az Egyházmegye Esperesi Hivatala és regionális elnöke.
 
 
 
 
Tisztelettel és áldáskívánással
 
 
 
Dr. Gudor Kund Botond esperes                       Gábor Árpád regionális elnök-búzásbocsárdi prebiter
 
 
 
 
Nagyenyed 2014. 04. 17.