Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Nagyenyed II

2017-10-23

A REFORMÁCIÓ ERDÉLYI BÖLCSŐHELYEI

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A délelőtt folyamán a következő előadások hangzottak el:
- Drs. Szabó Emilia, BBTE, Kolozsvár “Olvasótársaságok a zsebkönyvek korában: Nagyenyedi virágkosár”
- Györfi Dénes, a Bethlen Kollégium Dokumentációs Könyvtárának nyugalmazott vezetője:
“A Nagyenyed környéki református egyházközségek történeti források tükrében” (Enyedszentkirály, Magyarkapud)
- Drs. Becker Norbert, Budapest, ELTE: “A református oktatás helyzete Észak-Erdélyben (1940-1944), avagy új és régi iskolák... kihívások és remények...”
- Drs. Simon János - VU, Amsterdam, küküllőboldogfalvi lelkész: “Tolnai Dali János és oktatási reformjai”
- Dr. Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem) előadását Deutch Ágota könyvtáros közvetítette: “Tárgykultúra vagy könyvkultúra? Református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén
Összegzés, kérdések, megbeszélések és egy jól megérdemelt kávészünet után könyvbemutatóra került sor:
- Kada Erika, “Áprily Lajos vallásos költészete”, bemutatja a szerző és kecskeméti munkatársai
- ” Ideje van az olvasásnak” (Kálvin Kiadó) – Refo 500 kiadvány, Bölcsföldi András spirituális tanár (Károli Gáspár Tudományegyetem, Budapest) szerkesztésében, válogatás a Reformáció öt évszázadának novelláiból, bemutatja a szerző

Ebéd után Szólláth Tibor Hajdúnánás (Magyarország) polgármestere: “1956. október 23 mai üzenete” címmel tartott előadást, majd egy nagyon ünnepélyes momentum következett, melyben az illetékesek testvériskolai megállapodást írtak alá a Hajdúnánási Református Iskola és a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium között. Végül Szólláth Tibor polgármester egy kitömött farkast adományozott a városi múzeumnak, szimbolikus utalással arra, hogy magyar népünk is ezen ragadozóhoz hasonlóan egyre nagyobb teret hódítson a Kárpát-medencében.
Dr. Monok István, (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia) “Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában” címmel tartott előadást. Őt követte Dr. Buzogány Dezső (Kolozsvár - BBTE, Protestáns Teológia Egyháztörténeti tanszéke), aki “A 16. századi protestáns iskolák latin nyelvű szabályzatainak tanulságai”-ról beszélt.
Rövid szünet után újabb könyvbemutatóra került sor: “Pápai Páriz Ferenc enyedi iskolatörténete” (szerk. Rácz Emese) bemutatta Dr. Monok István – MTA
Az iskolával egyidőben megújuló Dokumentációs Könyvtárban kapott helyet Drs. Gordán Edina könyvtáros kiállítása “Iskolakönyvek, előadások és tantervek. A Bethlen Kollégium könyvtára a reformáció oktatásának szolgálatában” cím alatt. Ugyanitt, Dr. Gudor Kund Botond esperes bemutatásával, Nagyenyed környéki református gyülekezeteinek (Gyulafehérvár, Hari, Marosdécse, Miriszló, Felenyed, Torockószentgyörgy) nem pusztán kultikus jelentőséggel bíró, kultúrtörténeti szempontból is nagyon értékes kegytárgyaiból láthattunk kiállítást.