Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Nőszövetségi találkozó Tövisen

2019-10-12

Nőszövetségi találkozó Tövisen

» Hegyalja » Tövis

A Tövisi Református Egyházközség volt az idén a házigazdája a 2019. október 12-én  megszervezett kulturális jellegű rendezvénynek, amelyen a Nagyenyedi Református Egyházmegye asszonytestvérei is részt vettek a tövisi reformátusokkal együtt. Borbándi Erika, a Lapádi Református Egyházközség egyik lelkipásztora hírdette Isten igéjét a Pred 12,15 alapján, Boros Erzsébet a Nagyenyedi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöknője a népi kultúra tájegységenkénti különbözőségeiről tartott egy nagyon színes előadást, majd a gyülekezet lelkipászora Téglás Tibor Miklós, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, Dr. Gudor Kund Botond, és Ladányi Árpád a RMDSZ Fehér megyei elnőke  köszöntötte az egybegyűlteket. Ezek után a gyülekezet lekipásztora a gyülekezet jelenlegi helyzetéről szólt pár szót, majd Dr. Gudor Kund Botond a gyülekezet történetét és a legújabb régészeti ásatások eredményeit a lehető legélénkebben vázolta fel. Barabási Reményke,  tövisi református egyháztag mélyen megérintő szavalata után, közösen elénekeltük a Nőszövetség himnuszát, majd sor került a közös ebédre, amelyet a jókedv, az áldott együttlét jellemzett. És nem kell megfeledkezni a tomboláról sem.
Köszönet illeti meg a támogatókat is: a Nagyenyedi Református Egyházmegye Nőszövetségét valamint az RMDSZ-t és a Communitas Alapítványt. És nem szabad megfeledkezni azok fáradságáról és adományáról sem akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a rendezvény sikeres legyen: a tövisi református tiszteletes asszony, Téglás Ioana, a tövisi református gondnok, Milik Ferenc, a presbitérium, a harangozó és mindazok, akik bármilyen formában közreműködtek.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet mindazoknak, akik az őszi munkát félretették és pár óra erejéig eljöttek Tövisre, valamint a lelkipásztoroknak, tiszteletes asszonyoknak, akik őket elkisérték, elhozták.