Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Egyházmegyei presbiteri konferencia Nagyenyeden

2014-06-06

Presbiteri konferencia Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » Nagyenyed
Cím: Nagyenyed

(kep1)
2014. május 17-én a Nagyenyedi Református Egyházközség egyházmegyei és egyben régiós presbiteri találkozónak adott otthont. A nagyenyedi Presbiteri Szövetség konferenciájának témáját, a korábbi küküllőmenti Presbiteri Szövetség konferenciájának témája határozta meg (akkori előadóink az oxfordi Gróf László térképtörténész-néprajztudós, és a szombathelyi Feiszt György levéltáros-heraldikus voltak), arról, hogy a templom mint Isten háza, és a templom, mint jelentős múltidéző műemlék milyen szereppel bír Egyházunk életében. Ugyanakkor a kérdés felvetette a presbiterek, gondnokok felelősségét is. Az egyházmegyében beindított és jól működő régiós presbiteri találkozók nem vették el a kedvet az egyházmegyei találkozótól, sőt inkább serkentő hatással bírtak. Öröm volt látni, hogy szép számmal érkeztek presbiterek mind a négy régióból. Mintegy száz presbiter érkezett az Egyházmegye négy régiójából: a nagyenyedi, marosújvári, küküllőmenti és hegyaljai régiókból. A régiók alelnökei és azoknak tevékenységi köre is be lett mutatva egyházmegyei konferenciánkon.
(kep2)
A találkozó istentisztelettel kezdődött.
Igét hirdetett Tóth Tibor lelkipásztor, és énekelt a nagyenyedi egyházközség kórusa. Ezt követően nagytiszteletű Dr. Gudor Botond esperes köszöntötte az egybegyűlteket. „A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” – olvasta az esperes Péter első levele 5. részének első három versét, és ennek alapján így szólította meg a résztvevőket: presbitertársaim. Ez a megszólítás bizalmat ébresztett a hallgatókban, és nagy hatással volt a találkozó hangulatára.
(kep3)
Mucsi László, a Presbiteri Szövetség elnökének a köszöntése és adminisztratív közlései után az Erdélyi Református Egyházkerület műszaki előadója Maksay Ádám mérnök tartott előadást. Előadása sok gyakorlati kérdést vetett fel. A templom, mint liturgikus tér és műemlék együttes kérdése sorra megszólította mindazokat, akik a Nagyenyedi Egyházmegyében értékes és renoválandó templomokkal rendelkeznek. A szakmai megoldásokat kereső kérdések többsége válaszra is talált. Külön figyelmet szenteltek presbitereink az elnéptelenő gyülekezetek templomainak. A közösségek összefogása egyedüli megoldás nemzeti és egyházi értékeinknek megtartására, derült ki a hozzászólásokból. A hit kérdése egyben a templom megtartásának és műkődtetésének kérdése is. Ahol a templom összedől, ott már nem csak az iskolacsengő harangja hallgat, hanem a nép is térdrerogyik: lelkileg és nemzetileg. A beszélgetés kávé, tea és sütemények fogyasztása közben a szünetben is folytatódott. A szünet után a gyülekezetek rendre ismertették kérdéseiket, meglátásaikat a templom, mint szakrális épületek megtartására, javítására vonatkozóan. Kérdéseikre Maksay Ádám egyházkerületi előadó válaszolt.

(kep4)(kep5)(kep6)(kep7)

A találkozó finom ebéddel, és kedves társalgással zárult, amelyet a Nagyenyedi Református Egyházközség és annak lelkipásztora Nt. Tóth Tibor biztosított. Egyházmegyénkben ősszel sor kerül a hegyaljai és a marosújvári régiók presbiteri konferenciáira.
Gilyén Levente- Gudor Botond