Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Dr. Varga Zsigmond emlékezete, elszármazottak találkozója

2016-08-07

Dr. Varga Zsigmond emlékezete, elszármazottak találkozója

» Nagyenyed régió » Marosdécse

A Marosdécsei Református Egyházközség 2016, augusztus 6-7-én Dr.Varga Zsigmondra, a jeles bölcsészprofesszorra, vallástörténészre és sumirológus tudósra, a falu nagy szülöttére emlékezett. Az ünnepségre nagy számban jöttek haza a településről elszármazottak is. A rendezvény Ft. Kató Béla püspök igehirdetésével szombat délután kezdődött.
A vasárnapi istentiszteleten Dr. Hodossy-Takács Előd debreceni teológiai professzor hirdette Isten igéjét. Az előzetes programban szereplő igehirdető, Dr. Bölcskei Gusztáv, sajnos betegség miatt nem tudott eljönni. A program további részében Varga Zsigmondról tartott népszerűsítő előadást Dr. Baráth Béla Levente debreceni egyetemi tanár, Szabó Zsombor vezényletével fellépett a Tordaszentmihályi Vegyes Dalkör, volt szavalat, köszöntőbeszédek hangzottak el. Kiemelendő, hogy vendégeink között jelen volt Varga Zsigmond unokája, P.Tóth Béláné Zsuzsanna, valamint férje, P.Tóth Béla nyugalmazott szentendrei lelkipásztor, elismert igehirdető.
A templomkertben emléktáblát és kopjafát avattunk, ahol Katona Sándor marosdécsei születésű nyugalmazott református lelkipásztor közvetített emlékeket a gyermek Varga Zsigmondról. Dr. Gudor Kund Botond a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese rövid igei köszöntő után megáldotta az emlékművet, majd sorra koszorúzott az egyházközség lelkipásztora, az Egyházmegye képviseletében Dr. Gudor Kund Botond esperes, a Kolozsvári Főkonzulátus részéről Barabás János vezető konzul, valamint a Fehér Megyei RMDSZ részéről Dr. Lőrincz Helga elnökasszony és Székely Jenő tanácsos. A délutáni szakmai előadást Dr. Hodossy-Takács Előd debreceni tanár tartotta kiemelvén Dr. Varga Zsigmond 100 éves vallástörténeti-didaktikai irányvonalának időszerűségét.