Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Húsvét 2016

2016-03-26

Áldott és Krisztus feltámadásában örvendező Húsvéti ünnepeket kíván a Nagyenyedi Egyházmegye!

» Hegyalja » Gyulafehérvár

Kedves weboldal látogatók!

Húsvét ünnepe új, megváltott élet kezdete, örömüzenet és örökélet reménységének biztos ígérete. Wass Albert kényszerű elvándorlása keserűségének időszerűségét látva: „Nagypéntektől Nagypéntekig /térdelünk a kereszt alatt/ húsvéti csodára lesve./ Egyszer a jobbszélső alatt, /másszor a balszélső alatt, /éppen csak hogy a középső, /az igazi, üres marad. /Nincsen is keresztfánk közbül, /nem térdel ott senki, senki.” családommal együtt azt kívánom, hogy húsvéti látásunk vegye észre a közbülső kereszten szenvedő, értünk sírjából feltámadó, bennünket Vigasztaló és Megváltó, egyéni-családi és nemzeti reménnyel eltöltő Krisztusunkat. Halljuk az ő biztató, örömteljes ígéretét: “Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." I Kor. 15, 55-58.  Legyünk tehát hitünkben és nyelvünkben szilárdak, rendíthetetlenek, mert fáradozásunk nem hiábavaló. Örvendjünk, Ő feltámadott! Legyünk keresztje, megnyílt sírja, Igéje körül örömmel, hálával és reménységgel.


Szeretettel  a Nagyenyedi Ref. Egyházmegye