Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Hálaadó istentisztelet a 400 éves református templomban

2019-09-15

Hálaadó istentisztelet a 400 éves református templomban

» Nagyenyed régió » Marosdécse

Isten kegyelméből megújult a marosdécsei református templom, melyben hálaadó istentiszteletre gyűltek össze, mintegy 120-an, 2019. szeptember 15-én. Igét hirdetett Nt. Szegedi László Tamás generális direktor, köszöntő beszédet mondott a helyi lelkész, Kőrösi Viktor Dávid konzul, valamint a gyúrói testvérgyülekezetből érkezett Kádár Ferenc lelkipásztor. Marosdécse monográfiáját a falu szülötte, Horváth József történelem tanár mutatta be, sok érdekes és tanulságos adatot szolgáltatva. Újabb kopjafa avatására került sor a templom bejárata előtt, melyet a 400 éves templom felújításának alkalmából, a hitben előttünk járók tiszteletére és emlékére emeltünk. Reményik Sándor, "Templom és iskola" című versének elszavalása után a kopjafa leleplezése majd megáldása következett, melynek kapcsán buzdító beszédet mondott Nt. Gudor Kund Botond esperes. Koszorúzás majd a Himnusz eléneklése zárta az ünnepséget.
A remek képeket a Smici Design-nak, azaz Farkas Balázsnak köszönjük.
UI. A kántori szolgálatot Szabó Zsombornak köszönjük.