Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Kétnyelvű liturgia

A Dél erdélyi reformátusság körében a hívek egy része nem, vagy rosszul ismeri anyanyelvét. Az asszimiláció következményei és előzményei közé tartozik a felekezeti és etnikai vegyesházasság. Ugyancsak a temetési, keresztelési szolgálatok esetén sok esetben nem csak magyarul, hanem román nyelven is szolgálnia szükséges a lelkésznek.

 • Weboldalunkon ide kattintva olvashatják a refomátus ágendáskönyv teljes román fordítását.
   
 • A házassági esküszöveget alkalomszerűen románul, vagy angolul is használjuk. Ide kattintva olvashatja a román esketési szöveget.
   
 • A református istentiszteleti rendtartás román nyelvű fordítását itt olvashatja.
   
 • A konfirmációi és úrvacsoravételi alkalmakon használt református liturgiát románul itt olvashatja.
   
 • Az angol nyelvű református istentiszteleti rendtartást itt olvashatja.
   
 • Az Erdélyi Magyar Református Egyházban gyakori a református-katolikus vegyesházasság. Ennek külön liturgiája van, amelyet ide klikkelve olvashat.