Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


IKE, Cserkészet

A Nagyenyedi Református Egyházmegye ifjúsági munkája főleg Nagyenyed és környékét öleli fel. A református fiatalok a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban ismerkedhetnek a cserkészet rejtelmeivel. Vezetőjük Kónya Tibor iskolalelkész, és Borbándi András magyarlapádi lelkipásztor, akik lelkesen szervezik azokat a programokat, amelyeket  a fiatalok  izgatottan várnak. 

A Nagyenyedi Református Egyházmegye területén, illetve az ide tartozó egyházközségek, iskolák kebelében három bejegyzett cserkészcsapat működik: a 121. Bethlen Gábor a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, 130. Gálfi János Székelykocsárdon, a 135. Br. Bánffy Dániel Magyarlapádon. A csapatok száma a megalakulás sorrendjét jelentik a Romániai Magyar Cserkészszövetségben.
Öröm számunkra, hogy a világ legnagyobb demokratikus ifjúságnevelő mozgalmát megismertük, abba bekapcsolódtunk, és ifjak és vezetők jól érezzük magunkat benne.
A cserkészet istenfélő, önmaga képességeit megtaláló, kibontakoztató, embertársaival jó baráti és segítőkész kapcsolatot fenntartó, a nemzeti közösséget értékelő, ahhoz ragaszkodó, azt segítő ifjakat igyekszik nevelni. Néhány a fő jelmondatok közül: „Isten, haza, embertárs szolgálatára nevel”, „magyarabb magyar és emberebb ember” – légy!
A Nagyenyedi Kollégiumban az iskolalelkész, Kónya Tibor alapította a cserkészcsapatot, valamikor kb 2004-ben. Azóta ez a cserkészcsapat az ország egyik legjobban működő csapata lett. A kollégium diákságát jól összefogja, kialakult egy szülői közösség, amely érti a cserkészet nevelő hatását, ezért a programok során a csapatvezető mellé állnak, és egy baráti társasággá olvadva össze segítik a csapat táborozásait, tevékenységét. Sokan végeztek a felnőttek közül vezetőképzést, és jelen pillanatban is dinamikusan tart a vezetőképzés, az ifjak közül is sokan végeztek segédőrsvezetői illetve őrsvezetői képzést. A végzett diákok közül az éltanulók szinte mind cserkészek, és a legkülönbözőbb egyetemeken állják meg a helyüket.
A székelykocsárdi cserkészcsapatot Orbán Katalin tanítónő vezeti. Felvidéken végzett kiscserkészvezetőképzést 2006-ban. A csapat tagjai néha együtttáboroztak a nagyenyedi vagy a lapádi cserkészekkel. Jelen pillanatban három felnőtt iratkozott be segédtisztképzőbe.
A Magyarlapádi 135. Br. Bánffy Dániel csapat vezetője Borbándi András, akit Kónya Tibor „fertőzött meg” a cserkészettel. Feleségével együtt –aki szintén segédtisztképzőt végzett – vezetik a csapatot.
A cserkészövetség vezetőségében Kónya Tibor mozgalmi vezető tisztséget tölt be, Borbándi András a református lelkinevelői megbízatást tölti be.
A nagyenyedi és a magyarlapádi cserkészek az országos cserkészprogramokban rendszeresen részt vesznek. A vezetőképzéseken mint kiképzők is és jelöltek is ott vannak, ami jó életjele a csapatok működésének.    
Az országos cserkészrendezvények megszervezésében is élenjárunk: Nagyenyeden két országos rendezvény van megszervezve évente - a CSELEN (cserkész lelki nap) és a PENTAKTIV (öt tevékenység: karácsonyi díszek készítése, disznóvágás, kenyérsütés, csurigaverseny, pine-wood derby),  Magyarlapádon szintén kettő: Országos Cserkész Sportnapok, VELE (vezetők lelkinapja).
A heti rendszeres cserkésztevékenységek az alapja a cserkészéletünknek, amikor a játszva, cselekedve tanítás során neveljük a gyerekeket, ezekre jönnek rá a körzeti rendezvények (farsangi bál, szüreti bál), és az országos rendezvények: CSELEN, rovásírásverseny, sportnap, vezetőképzők, tavaszi tábor, nyári tábor (csapat, körzeti, szövetségi, fórum), vizitábor, őszitábor, télitábor, Dalospacsirta (Országos cserkészdal-, ifjúsági énekek-, népdalvetélkedő), országos cserkész mesemondó és színjátszó vetélkedő, Betlehemi lángosztás.
Az országos díjak rendszeres”kifosztói” szoktunk lenni – hála Istennek!
Próbálkozás volt még csapatalapításra Bethlenszentmiklóson, Magyarbényén, Vajasdon, ezek azonban lelkészcserével, illetve egyéb okokból egyelőre elmaradtak.
Reméljük, hogy jó szívvel és könnyű lélekkel tudunk továbbra is cserkészkedni, Isten, mások és a magunk örömére.

Az Egyházmegye ifjúsági munkáiért Borbándi Erika magyarlapádi tiszteletesasszony felel, aki a gyermekek és ifjúság táboroztatását szervezi. Egyházmegyénkben Simon János boldogfalvi lelkipászor a 20 plusz konferencia és táborsorozat egyik lelkes szervezője. A Tordai Ref. Egyházmegyével együtt fiataljaink tartalmas ifjúsági programokon vettek részt. Kürti Éva marosnagylaki lelkipásztor a Szeretethíd program lelkes szervezője és támogatója.