Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Presbiteri konferencia Nagyenyeden

2017-07-29

Presbiteri konferencia Nagyenyeden

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

2017 július 29.-én, a Reformáció 500. évében presbiteri konferenciára került sor Nagyenyeden, az erdélyi reformáció egyik bölcsőhelyén. Az erdélyi egyházkerület területéről érkezett több, mint 600 résztvevő zsúfolásig megtöltötte az enyediek ősi templomát. Igét hirdetett ft. Kató Béla püspök, előadást tartott Dr. Buzogány Dezső teológiai professzor és Dr. Gudor Kund Botond esperes, végül pedig Dr. Visky Sándor Béla teológiai professzor beszélt a presbiter feladatairól. A rendezvényen szövetségi elnökök köszöntő beszédei hangzottak el, végül Tóth Tibor helyi lelkész köszöntötte az egybegyülteket.

Gábor Ferenc lkp.