Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Pedagógus Konferencia - Nagyenyed

2017-10-24

A REFORMÁCIÓ ERDÉLYI BÖLCSŐHELYEI

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

A rendezvény, melyen a megye lelkészei is jelen voltak, a közös, vagyis az egyházi szolgálat és a pedagógusi munka iránti elkötelezettséget méltatta. Az egyre szórványosabb Fehér megye olyan gyülekezeteinek egykori felekezeti iskoláit, az államosítás utáni magyar oktatását, valamint a rendszerváltás után és napjainkban a gyermekekért és általában a magyarságért tett közösségmegtartó tevékenységét (rendezvények, táborok, néptánc oktatás, vakációs bibliahét, stb.) ismerhette meg a közönség, mint Miriszló, Marosdécse, Nagyenyed, Felenyed, Marosújvár, Magyarlapád, Székelykocsárd, Gyulafehérvár, Vajasd, Balázsfalva és környéke, Torockó és Felvinc. A prezentációk a pedagógusok és a lelkészek közös munkájának eredményeképpen születtek. Felcsendült Reményik Sándor "Templom és iskola" című verse, mintegy annak megerősítésére, hogy népi, nyelvi, vallási és kulturális identitásunk megőrzésének e két fellegvárát nem szabad elhagynunk. Az est folyamán, igazgatói önzetlen szolgálatának elismeréseként a Pedagógusok Szövetsége díszoklevélben részesítette Szőcs Ildikó igazgató asszonyt, de más pedagógusokat is. Végül, de nem utolsó sorban, Dr. Gudor Botond esperes, akinek köszönhetően ez az egész - Reformáció 500 - rendezvénysorozat létrejöhetett, köszönetét és Isten iránti háláját fejezte ki az egyházmegye területén szolgáló lelkipásztorok és a helyi pedagógusok együttműködésének áldással teljes eredményeiért.