Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Alvinc

2017-05-12

Reformáció 500 - Alvinc

» Nagyenyed régió » NRE

A Nagyenyedi és Hunyadi Református Egyházmegyéből érkezett lelkészeket, valamint az Erdélyből, Magyarországról és Európa több városából érkezett előadókat a házigazda, Nt. Dr. Gudor Kund Botond, esperes és gyulafehérvári református lelkész köszöntötte. Áhítattal Csegezi Zsolt IV. éves teológiai hallgató szolgált. Az előadássorozat 4 fejezetben nyújtott betekintést az erdélyi reformációi törekvések történetébe:
I. Az erdélyi reformáció és európai kapcsolatai, XVI-XVIII. század, missziótörténet.
- Dr. Kiss Erika, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
IGE-IDŐK A Magyar Nemzeti Múzeum jubileumi kiállítása a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
- Feiszt György, Szombathely, Vas Megye levéltára
Protestáns szimbólumok a magyar heraldikában
- Dr. Gudor Kund Botond - Gyulafehérvár, Nagyenyedi Református Egyházmegye
A Gyulafehérvári Káptalan felbomlásától a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulásáig: a szász-magyar Alvinc szerepe a református adminisztráció kiépítésében
- Drs. Fopkje van de Beek, Veenendaal, Hollandia
Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus?
- Gróf László, Oxford, Military College, Anglia
Úri János: Nagykörös szülötte - Oxford halhatatlan tudósa

II. Az erdélyi reformáció etnikai háttere: szászok, magyarok és románok. Kölcsönhatások, ellentétek
- Dr. Kolumbán Vilmos József, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Egyháztörténeti Tanszék
Szász és magyar együttélés a Nagysajói Káptalan területén
- Dr. Ana Dumitran, Gyulafehérvári Múzeum, kutató
A misszionarizmus és a prozelitizmus között: a román reformáció sikerei és annak tudományos el (nem) ismerése (Între misionarism și prozelitism: reușitele Protestantismului în mediul românesc din Transilvania și (ne)recunoașterea lor în discursul științific),

III. Az erdélyi reformáció 18. századi önmeghatározása: pietizmus, peregrináció és felvilágosodás
- Drs. Szabó Emília, Gyulafehérvár-Kolozsvár, BBTE
Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Kazinczyval
- Dr. Verók Attila, Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Erdély, mint hallei protestáns missziós terület a 18. században

IV. Sokszínűség és tolerancia. A reformáció 3. ága (anabaptisták, unitáriusok, szombatosok)
- Dr. Bálint Emese, Firenze
Anabaptisták, hutteriták, habánok
Dr. Ridovics Anna, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
A „hutterita, habán életmód és kézművesség kutatásának legfrissebb eredményei”
Az előadások lejártával az alvinci református templomban a Magyar Nemzeti Múzeummal Közösen szervezett kiállítást tekinthették meg az egybegyültek.
Oláh Mátyás kercsedi lelkipásztor és húga Oláh Boglárka cselló és zongora koncertje után köszöntő beszédet mondott a község polgármestere, valamint az ortodox és görög katolikus lelkipásztorok. A rendezvény első napja közös vacsorával zárult.

Gábor Ferenc lkp.