Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Presbiteri Szövetség

A Nagyenyedi Egyházmegye Presbiteri Szövetsége négy régióban fejti ki tevékenységét. Az első a hegyaljai, a második a küküllőmenti, a harmadik a nagyenyedi, a negyedik pedig a marosújvári régió. A Presbiteri Szövetség elnöke Mucsi László, magyarbagói ref. gondnok. A régiók külön elnökökkel rendelkeznek. A gyulafehérvári-hegyaljai régió elnöke Székely Pál Tibor gyulafehérvári presbiter, a küküllőmenti gyülekezetek elnöke Gábor Árpád búzásbocsárdi presbiter, a nagyenyedi régió alelnöke Tasnádi Gyula nagyenyedi prebiter, míg a marosújvári régió elnöke a székelykocsárdi Kónya László.  Az egyházmegyei Presbiteri Szövetség egy jegyzővel (Alb Katalin-Gyulafehérvár) és pénztárossal  (Seres Márta- Felvinc) is rendelkezik. Közgyűléseit évente szervezi.
A Nagyenyedi Egyházmegye Presbiteri Szövetsége évente 4 régiós és 2 egyházmegyei konferenciát szervez. Célja az egyházi vezetésben jelen levő presbiterek lelki és szellemi életének javítása, Jézus Krisztus evangéliumának minél emberközelibb hírdetése.