Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Nagyenyed régió » Miriszló

Információk / Elérhetőség
Cím :517470 MIRĂSĂU, nr. 221, jud. Alba
Lelkész :Kóródi Kiss Ibolya
Telefon :0040 (0) 258 879 018, 0742 954 938
Email :korodikissi@yahoo.com

Miriszló (Mirăslău) a Maros egyik jobb oldali mellékvölgyének torkolatában, Nagyenyed szomszédságában, szőlősdombokkal körülvéve fekszik.  A falu nevének első okleveles említése 1219-ből való, villa Myroslou formában. A nevet a szláv Miroslav személynévből eredeztetik. A román elnevezés, amely 1839-ben Nyiraszleou alakban fordult elő, a magyar név átvétele. 1600. szeptember 18-án, a Básta és Mihály vajda közti harc közben,  teljesen leégett a hajdani falu, amely csak később épült újra a mostani, az előzőnél védettebb, nyugati völgyben.  A miriszlói református egyház megalakulásáról nincsenek adataink. Valószínű, a 16. század közepén (Nagyenyed példájára) tért át a lakosság a református hitre. Miriszló már a dicső emlékű Bethlen Gábor fejedelem korában egyházközség volt, 1700-ban lett anyaegyház. 1834-ben lebontották a régi templomot, és bent a községben, a papi telekhez tartozó kertben, új templom alapjait rakták le. A templom a gyülekezet erejéből, az enyedi Bethlen Gábor főiskola segítségével épült. Az építkezés 10 évig tartott, az ünnepélyes felszentelés 1844. szeptember 22-én történt meg.  Az építés óta eltelt több mint 160 év alatt, több alkalommal is javításokat végeztek a templomon. Kovács István lelkipásztor idején, a parókia udvarán egy imaterem fundamentumát tették le, amely 1998-ban készült el.   Mindenki az isteni akarat megnyilvánulásának tartja az utolsó templomújítás történetét. 2007-ben döntött a presbitérium a templom felújításáról, amelyet egy év múlva szándékoztak elvégezni.  Az egyházközség a szükséges anyagi fedezetnek csak egy részével rendelkezett, ezért a hívek támogatását kérték. A sok adomány ellenére, a legszükségesebb javításokat sem fedezte volna a meglévő összeg. Isten azonban váratlanul kirendelte a hiányzót: a hűséges templomjáró, Csép Tamás és családja megnyerte a lottón a főnyeremény felét. Ezt követően a család felajánlotta, hogy vállalja a templom teljes felújításának költségeit. A munkálatokat, amelyek több mint három és fél milliárd régi lejbe kerültek, 2008 júliusában kezdték el, 2009 márciusában fejezték be.  A templomnak két harangja van.  Az egyház lelkészeinek nevét a 19. század kezdetéig (kettő kivételével) a feledés borítja. Czigedi Gáspár nevét az 1629. szeptember 2-án kelt adománylevél említi; a kisebbik harang körirata 1711-ből, Muzsnai Dániel lelkész nevét örökíti meg. Az 1800-as évektől kezdve a következő lelkipásztorok szolgáltak Miriszlón: Bitai Péter, Bányai László, Sándor János, Szathmáry Gyula, Székely Ferenc, Vántsa Zoltán, Simon Imre, Szász Ferenc, Kovács István, Kórodi- Kiss Ibolya (2002 –).