Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Küküllőmente » Magyarbénye-Szépmező

Információk / Elérhetőség
Cím :517757 BIIA, str. Principală nr. 303, jud. Alba
Lelkész :Tatár Ferenc
Telefon :0040 (0) 751 924 366
Email :tatar.ferenc@yahoo.com

Magyarbénye (Biia), mai ismereteink szerint, nevét Gyula fiától, Buától kapta (1046). 1346-ban a pápai tizedjegyzékben már Benyeként szerepelt, majd 1431-ben Benyebua néven, 1474-ben ismét Benye, 1587-ben Beonye. A középkori falu II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata után (1657-1658) a tatárok martalékává vált. E gyászos eseményt ma is őrzi a Gyászmező dűlőnév, ahol a falu teljes lakosságát megölték. Az elnéptelenedett falut később magyar és román lakossággal telepítették be. Ekkor vált szükségessé új templom építése (feltehetően egy régi templomrom helyén). 1766-ban épült fel a templom. Ekkor a templom tizennégy karzat-kazettájának egyikén, hitben járó eleink így foglalták össze református tanításunkat: „MERT Ő GYÖNYÖRKÖDIK / MEG-VÁLTOTT NÉPÉBEN / KIK BÍZNAK EGYEDÜL TSAK / JÉSUS NEVÉBEN / RUHÁJOKAT MOSSÁK / A BÁRÁNY VÉRÉBEN / REMÉNYSÉGEK LÉVÉN / DRÁGA ÉRDEMÉBEN”. A többi kazettán Ádám és Éva, Dávid király, szőlő-, gránátalma- és fügeábrázolások, további magyar és latin nyelvű szövegek, valamint a közös Bethlen és Bánffy címer látható. A népi barokk stílusban épült templom festett bútorzatának – stílusa szerint minden valószínűség szerint Umling Lőrincz munkája – és kis méreteinek köszönhetően, a Kis-Küküllő alsó folyásának egyik legbarátságosabb temploma. Építtetője a gróf Bethlen László és báró Bánffy Klára házaspár. Közös címerük (kígyó almával a szájában, szárnyas oroszlán karddal) a templom bejáratával szembeni falon ma is látható. Az eredeti, festett padok ma sajnos, már nem léteznek, új padok kerültek helyükbe. Működő orgona nincs a templomban. A szentélyben levő keleti karzaton van egy orgonaszekrény, amelyben fa-, és fémsípok vannak összevisszaságban. A gyülekezeti éneklést harmónium kíséri, amelynek készítője a császári és királyi udvari bécsi mester, T. Kotykiewicz. Jelentős építészeti érték a templom melletti, cserefából épült, fenyőfazsindellyel fedett harangláb is, amelyben jelenleg (az első világégés óta) csak egy harang lakik. A harang felirata: „Isten ditsőségére készíttetett a Benyei R. Eccl. szamara b. Radák István és Bethlen László költségekkel a.o. 1771”. A harangláb újrazsindelyezése 2003-ban, a templom legutóbbi javítása 2008-ban történt, az egyháztagok áldozatából és más anyagi forrásokból. Legutóbb a templom nyílászáróit, padjait, világítótesteit is kicseréltük, a templom drénezése is megtörtént. Lelkipásztorai: Andrási István (1780), Pálfi József (1781), Nagy Márton (1793), Székely Péter (1798), Vitállyos Ádám (1798), Kovásznai Gotz József (1801-1836), Zabolai Kozma Ádám (1837-1853), Rákosi Dániel (1853-1857), Kolozsvári Antal (1870-1872), Derzsi Dénes (1872-1873), Kulcsár János (1873-1878), Szigeti Gyula István (1879-1881), Demeter Zsigmond (1882-1897), Incze Ferenc (1897-1898), Gáspár János (1899-1905), Kádár Andor (1906-1907), Gáspár János (1908-1913), Benke Ferenc (1913-1943), Dósa Ferenc lévita lp. (1946-1948), Nagy József Balázsfalváról (1948), Pataki János (1948-1963), Sándor László Küküllővárról (1963), Jánossy László (1963-1973), Incze András (1973-1975), Kiss Károly (1976-1994), Deák György Küküllővárról (1994-1995), Barbu Alice (1995), Deák György Küküllővárról (1996), Kiss Ibolya (1996-2002), Jakab Mihály Bethlenszentmiklósról (2002), Szántó Mihály (2002-2011), Demeter-Erdei Zoltán (2011-2017), Makkai Dénes magyarpéterfalvi beszolgáló (2017-2019, 2020), Adorján Dénes (2019-2020), Tatár Ferenc (2020- ).