Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Küküllőmente » Küküllővár

Információk / Elérhetőség
Cím :517235 CETATEA DE BALTĂ, str. Dacilor, nr. 6, jud. Alba
Lelkész :Barabási Endre
Telefon :0040 (0) 762 689 666
Email :barabasiendre@gmail.com

 
Küküllővár (Cetatea de Baltă)  Balázsfalvától 24 km-re, a Kis-Küküllő bal partján terül el. A település első írásos említése az 1177-es pápai tizedjegyzékben található. A templom pontos építési évét nem ismerjük, de 1241-ben, a tatárjáráskor már létezett. Ekkor a tatárok lerombolták, felgyújtották, de a tornyok megmaradtak. A templom mai formáját a 15. században nyerte el. A tatárjárás után, késő román stílusban építették újra a templomot, akkor alakították egyhajósra, és nagy, gótikus szentélyt építettek hozzá. A reformáció idején, népével együtt reformátussá vált templom évszázadokon át a Bethlen család támogatását élvezte. 1622-ben Bethlen István javíttatta a templomot. Ekkor megújították a mennyezetet, és megemelték a templom fedélszékét. A szentély megújítására már nem volt lehetőség, ezért azt elfalazták. Attól kezdve csak a templomhajót használták. A szentélyt évszázadokon át raktárként hasznosították. 1896-98 között került sor a templom alapos restaurálására. Ekkor nyitották meg újból a ma is használatos északi ajtót. A falakon a mészréteg alól freskók kerültek elő, alattuk 1525-ös évszám volt olvasható. Sajnos, a templom újravakolásával megsemmisült a freskók nagy része, csak az északi falon maradt meg egy 25 négyzetméteres, az utolsó ítéletet ábrázoló freskó. A templomhajót a szentélytől elválasztó fal alatt kriptát találtak, három deszkakoporsóval. A koporsókból ékszerek, ruhadarabok kerültek elő. Ezeket az egyházközség eladta az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, azzal a fehérmárvány szarkofággal együtt, amit addig a templomban őriztek. A szarkofágot még Báthory István készíttette anyósa, Pathocsy Zsófia, Bebek Györgyné emlékére.A templom eredetileg két toronnyal épült, de azokat a tatárjárás után egybeépítették. A tatárjárás és az újjáépítés emléke a torony északi oldalán, a tető alatt lévő, a torony síkjából kissé kiemelkedő, festett, nagy tatárfej. A templom ma is álló tornyát egyes művészettörténészek a 11. századból, 1060-ból származtatják. A toronyban két harang lakik. A nagyobbik felirata őrzi az öntés évét: 1417. A templomban található, a brassói Csioflek testvérek által, 1908-ban készített orgonát 1960-ban vásárolta az egyházközség a magyarherepei egyházközségtől.