Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Hegyalja » Vajasd

Információk / Elérhetőség
Cím :517293 OIEJDEA, str. Principală nr. 271, jud. Alba
Lelkész :Csalai Adorján-Attila
Telefon :0040 (0) 729 115 496
Email :csalai.adorjan@yahoo.co.uk

Vajasd (Oiejdea) Gyulafehérvár és Nagyenyed között fekszik. A település középkori, írásos dokumentumokban található névváltozatai: 1238-ban és 1302-ben Woyasd, 1307-ben Woiasd, 1337-ben Wayasd, 1347-ben Vojasd. Középkori templomáról nincsenek adatok. Egy belső tábla jelzi, hogy a mai templom „Épült 1618. Renoválva 1896 Tókos Sándor pap és Vajasdi Ferenc gondnok idejében”. Ez a templom három alkalommal (1757-ben, 1816-ban, 1908-ban) leégett, egyszer pedig villám sújtotta. Az első tűz után, 1758-1759-ben újjáépítették, majd 1805-ben zsindelyezték. Az 1816-os tűz után négy évig romos állapotban állt. 1896-ban, a villámcsapás utáni felújítás alkalmával a lapos mennyezetet boltívesre cserélték, és a szószéket a templomajtóval szembeni helyről a templom keleti oldalára állították. Az 1908-as tűzvészben nem csak a templom égett le, de a bútorzattal együtt a Kolonits István-féle orgona is megsemmisült, a harangok is leestek, elrepedtek, és megolvadtak. Ennek az évnek a végén elkezdődött a templom újjáépítése. Az új pléhfedelet is ekkor kapta a templom. A gyülekezet teljesen újjáépítette templomát, de orgonáját azóta sem. A templom tornyát 1837-ben építették. A településen már a 19. században működő, két tanerős református felekezeti iskola létezett. 1928-ban a Gyulafehérvári Református Egyházmegye ötödik legnagyobb gyülekezete volt. 1954-ben a gyülekezet azért a 3 kg-os iskolai csengettyűért, amit még 1943-ban adott a borbereki egyháznak, cserébe kapott egy 150 kg-os, középkori harangot. 1975-től a gyülekezetnek nagy harangja is van. Ekkor hozták át a boroskrakkói református templomból azt a 300 kg-os, 1774-ben öntött harangot, amelyért cserébe adták az 1910-ben öntött kis harangot. A műemléktemplomot 1967-ben javította ki a közösség, Lőrincz Zoltán lelkész idején. 2009-2011 között, Sipos Béla gondnok, Vass Ferenc, majd Tamás Imre főgondnokok idején a gyülekezet közmunkával bekerítette a majdnem 2 hektáros temetőt, és teljesen felújította a templomot. A templomhajó és torony pléhlemezes fedelét hódfarkú cserépre cserélték, felújították a falakat, új nyílászárókat, korszerű fűtésrendszert szereltek. 2011-ben a bútorzatot is kicserélték. A gyülekezet két faragott mózesszéket, két faragott csillárt, új szószékkoronát készíttetett, a nőszövetség kalotaszegi írásos úrasztali és szószékterítőt varratott. Ugyanakkor a gyülekezet kapott Hollandiából – Panc Vos és Maarten Vos adományaként – egy 50.000 eurót érő orgonát. Az orgonát, a megújult templommal 2011. június 19-én szentelte fel Ft. dr. Pap Géza püspök. A 445 lelkes gyülekezetben régi hagyomány a presbitérium, az ifisek és a 2009-ben alakult vegyeskar karácsonyi kántálása.Lelkipásztorai: Vajai György (?), Veress Pál (1754-1771), Pécsi János (1772-1776), Barabás János (1776-1780), Szemerjai Dániel (1781-1797), Balázs István (1783-1789), Teleki Ádám (1789-1823), Szatmári Nagy György (1823-1843), Farkas András (1844-1860), Tókos Sándor (1861-1907), Toókos Jenő (1894-1896), Lőrinczi Árpád (1909-1925), Toókos Jenő (1925-1939), Czira László (1939-1961), Lőrincz Zoltán (1962-1973), Sipos Szabolcs (1973-2006), Bartos Károly (2007-2008), Orbán Csaba (2008-2014), Barta Aladár (2014-2021), Csalai Adorján-Attila (2021- ).