Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Marosújvár régió » Székelykocsárd

Információk / Elérhetőség
Cím :517405 LUNCA MUREŞULUI, str. Mare nr. 318, jud. Alba
Lelkész :Lészai Róbert
Telefon :0040 (0) 755 925 603
Email :leszairobert@gmail.com

Székelykocsárd (Lunca Mureşului) ősrégi székely település három megye (Fehér, Kolozs és Maros) találkozásánál. A Maros jobb partján terül el, ott, ahol az Aranyos folyó a Marosba ömlik. A település neve legelőször IV. László király 1289-es adománylevelében fordult elő, Kuchárd formában. Később Cucerdea, majd Székelykocsárd nevet viseli. Orbán Balázs a településről így írt: „Az 1500-as években virágzó egyház volt, amely nagy birtokkal rendelkezett.” Az egyházközség életéről és papjairól csak az 1700-as évektől tudunk. Nincs nyoma annak, hogy a jelenlegi templom vagy imaház elődje hol volt, és mi lett a sorsa. A jelenlegi, román stílusú templom 1676-ban, közadakozásból épült. A templom 23 méter hosszú, 7 m széles, 5,50 m magas. Anyaga terméskő és tégla, vegyesen rakva. 1855-ben a templomot északi irányban bővítették a jelenlegi hajóval, amely összekötötte az 1730-ban épített, 1838-ban megújított, 23 m magas toronnyal. Szintén 1855-ben épült a mai portikus (cinterem). Ekkor fedték be a templomot a ma is látható eternit fedéllel.A templom értékes műtárgya a két harang. A nagy harangon, a „PATENT” védjegy alatt a következő felirat olvasható: „Isten dicsőségére öntette a világháborúba elvitt nagy harangja helyett a székelykocsárdi ref. egyház Kónya Pál lelkészsége és Borbély Dániel gondnoksága alatt 1925.” A kis harang felirata: „A forradalom 1849-ik évben elvitetett kisebb harangja helyébe öntettette a székelykotsárdi ev. reformált ns. sz. Egyház Sükösd Ferenc papsága és Muzsnai Tamás gondnoksága alatt. Öntötte Andrásofszky Dániel Kolozsvárt 1863.” A szószékkorona 1860-1870 között készült. Az orgonát 1902-ben, Csintalan Gyula, kolozsvári orgonaépítő készítette. A 2003-as esztendőben, visszakerültek az egyházközség tulajdonába az államosított ingatlanok, a 49 hektár földterületből 10 hektár szántó és 16 hektár erdő. Az erdő még jelenleg sincs átadva az egyházközségnek. 2007-2010 között a templom külső-belső rendbetételére került sor, amit 2010. szeptember 12-én Ft. dr. Pap Géza püspök hálaadó istentisztelet keretében szentesített. Az egyházközség lélekszáma 444. Lelkipásztorai: Bagosi György (1711), Benkő László (1767-1786), Técsi Mózes (1786-1794), Bitai Mihály (1794-1810), Váradi Mihály (1810-1824), Király István (1824-1857), Sükösd Ferencz (1858-1887), Pap István (1887-1915), Kónya Pál (1916-1953), Kónya László (1954-1995), helyettes lelkészek (1995-2000), Szabó Gergely (2000-2021), Lészai Róbert (2021- )