Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Pályázathírdetés Abrudbánya

Határidő: 2014-05-31

» Hegyalja » Abrudbánya

Az Abrudbányai Református Egyházközség 2014. április 12-én tartott presbiteri gyűlésén úgy döntött, hogy a megüresedett lelkészi állást pályázattal tölti be. A Lelkészek képesítéséről és alkalmazásáról (2007/1) szóló jogszabály 25. paragrafusa értelmében a meghirdetett pályázathoz az alábbi adatokkal szolgálunk:
Lélekszám: 40, szórvány: Verespatak: 1
Templom: nagyon jó állapotban, felújítva, korszerű fűtéssel. A templom körüli üzletsor biztosítja a gyülekezet biztos anyagi hátterét
Parókia: 1913-ban épült, nemrég felújított, kitűnő állapotban, 3 szoba, nappali, konyha, iroda, korszerű fürdő, pince, fával működő központi fűtés, víz, internet, villany, vezetékes telefon, garázs, kazánház, fásszín, filagória, gondozott udvar
Gyülekezeti terem: nagyon jó állapotban, korszerű fűtéssel és bútorzattal ellátva
Óvoda: magyarul helyben, általános-elemi iskola (V.-VIII. o.) magyarul Gyulafehérváron- 66 km. és Nagyenyeden – 90 km., gimnázium magyar nyelven Nagyenyeden (90 km.)
Lelkészi javadalmazás: a törvényes előírások szerinti IV. kategória, de ezen felül a lelkész teljesítményarányos fizetéskiegészítésben is részesülhet
Lelkipásztor feleségének állás biztosítása: elvárás, hogy közösségépítő programokat szervezzen (pályázatmegírás, programok lebonyolítása, külön idős és ifjúsági alkalmak szervezése és vezetése, vendégfogadás, rendszeresített kapcsolatteremtés és kapcsolatápolás)
Lelkészi szolgálat: Kánon szerinti lelkiismeretes végzése, közösség és hitépítő tevékenységek szervezése és lebonyolítása, elégséges román nyelvismeret
A pályázat részletes ismertetését a www.abrudbanya.ro weboldalon olvashatják.Szám: 48/2014
 
TÁRGY: Az Abrudbányai Református Egyházközség
lelkészi állásának betöltése.
 
Az Erdélyi Református Egyházkerület
Főtiszteletű Igazgatótanácsának!
Kolozsvár,
 
Tisztelettel terjesztjük fel a Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett, Abrudbányai Református Egyházközség pályázat meghírdetése iránti kérését.
Az Abrudbányai Református Egyházközség 2014. április 12-én tartott presbiteri gyűlésén úgy döntött, hogy a megüresedett lelkészi állást pályázattal tölti be. A Lelkészek képesítéséről és alkalmazásáról (2007/1) szóló jogszabály 25. paragrafusa értelmében a meghiredetett pályázathoz az alábbi adatokkal szolgálunk:
              Lélekszám: 40, szórvány: Verespatak: 1
              Templom: nagyon jó állapotban, felújítva, korszerű fűtéssel. A templom körüli üzletsor biztosítja a gyülekezet biztos anyagi hátterét
              Parókia: 1913-ban épült, nemrég felújított, kitűnő állapotban, 3 szoba, nappali, konyha, iroda, korszerű fürdő, pince, fával működő központi fűtés, víz, internet, villany, vezetékes telefon, garázs, kazánház, fásszín, filagória, gondozott udvar
              Gyülekezeti terem: nagyon jó állapotban, korszerű fűtéssel és bútorzattal ellátva
              Óvoda: magyarul helyben, általános-elemi iskola (V.-VIII. o.) magyarul Gyulafehérváron- 66 km. és Nagyenyeden – 90 km., gimnázium magyar nyelven Nagyenyeden (90 km.)
              Lelkészi javadalmazás: a törvényes előirások szerinti IV. kategória, de ezen felül a lelkész teljesítményarányos fizetéskiegészítésben is részesülhet
              Lelkipásztor feleségének állás biztosítása: elvárás, hogy közösségépítő programokat szervezzen (pályázatmegírás, programok lebonyolítása, külön idős és ifjúsági alkalmak szervezése és vezetése, vendégfogadás, rendszeresített kapcsolatteremtés és kapcsolatápolás)
              Lelkészi szolgálat: Kánon szerinti lelkiismeretes végzése, közösség és hitépítő tevékenységek szervezése és lebonyolítása, elégséges román nyelvismeret
              A pályázat részletes ismertetését a www.abrudbanya.ro weboldalon olvashatják
Kérjük a Főtiszteletű Igazgatótanácsot a pályázat meghírdetésére. A pályázatok leadási határideje a Kerületi meghírdetésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2014. május 31. Tisztelettel kérjük az érdeklődőktől, hogy a jelzett leadási határidőig iratgyűjtőjüket hiánytalanul küldjék be a Lelkészek képesítéséről és alkalmazásáról 2007 évi 1 zsinati jogszabály, 4. fejezetének 25 &, a)-j) pontjai szerint a következő címre:
A Nagyenyedi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala
Oficiul Protopopial Reformat Aiud
RO – 515200 – Aiud /Nagyenyed,  P-ta. Consiliul Europei, Nr. 3,
Tel. 0258/ 863.286, Tel/fax: 0258/ 811826, E-mail: nagy_enyed@yahoo.com
 
Tisztelettel és áldáskívánással
 
Dr. Gudor Kund Botond esperes
Nagyenyed 2014. 04. 18.